Nieuws

Lodewijk Hoekstra: 'Bouwen in het groen zeker mogelijk'

Volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken lossen we het tekort aan woningen niet op door alleen binnen de 'getekende lijntjes' te bouwen. De oplossing: bouwen buiten de stadsgrenzen in het groen, maar wel op zorgvuldige wijze. Lodewijk Hoekstra, medeoprichter NL Greenlabel, beaamt dit standpunt en laat weten dat bouwen in het groen de duurzaamheid en biodiversiteit juist kan versterken.

"Men is al snel bang dat [bouwen in het groen] ten koste gaat van het landschap, de ecologie of biodiversiteit, maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn," aldus Hoekstra. "Sterker nog, het kan er zelfs op vooruit gaan mits je de juiste stappen neemt en faciliteiten creëert waardoor de ontwikkeling integraal en duurzaam wordt aangevlogen. Het is de hoogste tijd om op een andere manier te gaan bouwen en ontwikkelen en dan maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit of het binnenstedelijk is of juist buiten in het groen. We zullen in dat laatste geval wel kennis van het landschap moeten hebben en natuur inclusief gaan bouwen met andere, duurzame materialen geënt op nieuwe verdienmodellen. Ook is er vanuit gemeenten en provincies niet alleen lef nodig, maar vooral een duidelijke visie en kaders als het gaat over bouwen in het landelijke gebied".


Hoekstra's reactie volgt op oproep van minisiter Ollongren in De Telegraaf op 30 januari. Volgens haar moeten de provincies 'lef' tonen om ook aan de stadsgrenzen aan de slag te gaan met woningbouw (meer hierover op Stadszaken.nl). In een persbericht laat NL Greenlabel weten dat bij dergelijke projecten duurzaamheid centraal gezet moet worden en dus niet als bijzaak gezien wordt. Bij int
egrale gebiedsontwikkeling is het dan zeker mogelijk om op diverse vlakken waarde toe te voegen. Wel moet deze ambitie worden geborgd gedurende het proces; van schets tot en met realisatie en beheer. Tegenwoordig is dit goed mogelijk door middel van zogenaamde gebiedslabeling, waarbij je duurzaamheid integraal gaat beschouwen en dus meetbaar maakt. Zaken als bodem, water, biodiversiteit, beheer, mens en o.a. omgeving worden dan het vertrekpunt waarbij je samen met alle stakeholders om tafel gaat om een gemeenschappelijk ambitieniveau te bepalen.


NL Greenlabel geeft aan dat het niet ingewikkeld is om zaken als energieopwekking en het verwerken van reststromen lokaal in te passen, gezien deze kennis alom aanwezig is. 
Ook kunnen bouwstoffen zoals leem, stro en hout veel meer lokaal betrokken worden waarbij je direct actief bijdraagt aan de lokale kennis- en maakindustrie. Op plekken waar je te maken hebt met gevoelige ecosystemen, hebben tiny houses en bijvoorbeeld huizen die mobiel en/of modulair te bouwen zijn, minder impact dan grootschalige woningbouw. Dorpen en plekken in het buitengebied kunnen zo veel weerbaarder worden waarbij zaken als klimaatbestendigheid en circulariteit vanzelfsprekend zijn en de relatie tussen het landschap en haar bewoners versterkt wordt. Als er minder druk is op steden om aan inbreiding te doen, kan ook daar weer meer ruimte zijn voor natuur en groen, dus het mes snijdt aan twee kanten.

Deel dit artikel