Nieuws

Door klimaatverandering moet Nederland flink op schop

Door klimaatverandering moet Nederland de komende jaren flink op de schop. Dit blijkt uit publicatie 'KEER', uitgevoerd door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

'KEER' is een publicatie  van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. In de publicatie komen zestien voorbeeldprojecten aan bod. Acht van die projecten zijn gericht op energietransitie, de overige acht op klimaatadaptatie. Zo hebben de ontwerpers van NOHNIK verschillende plannen bedacht over hoe in het veenweidegebied in Nieuwkoop een energielandschap kan worden aangelegd. Het moet een energielandschap worden dat niet enkel hard en technisch is. Een ander voorbeeldproject is Plein06. Dit project heeft voor het 90 procent versteende stationsgebied in Rotterdam ontwerpend onderzoek gedaan over hoe hier meer water kan worden opgevangen.

Gebrek aan regie

Ruimtelijk ontwerpers beschikken over verbindings- en verbeeldingskracht. Hierdoor kunnen zij zorgvuldig een nieuwe laag aan het landschap toevoegen, volgens KEER. Uit de voorbeeldprojecten blijkt echter dat nationale regie vanuit de overheid ontbreekt. Dit is ook de voornaamste reden geweest dat de publicatie officieel is aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW).

Video's met voorbeelden en een interview

Behalve de schriftelijke publicatie is er ook een video gemaakt. In deze video komen verschillende voorbeeldprojecten aan bod en is er tevens een interview met landschapsarchitect Dirk Sijmons. 

Deel dit artikel