Nieuws

Groene dagbesteding is aanwinst voor dementerenden

Groene dagbesteding in stedelijke gebieden is de laatste jaren in opkomst en neemt sterk toe. Dit soort dagbesteding zorgt ervoor dat dementerenden zinvol bezig kunnen zijn, fysiek geactiveerd worden en structuur in hun leven krijgen.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en Wageningen University & Research. Er zijn verschillende aanbieders van groene dagbesteding in de stad zoals sociaal ondernemers die dagbesteding in een groene omgeving aanbieden, verpleeghuizen die hun tuin openstellen en wijkbewoners die dagbesteding in een buurttuin aanbieden. Naast verschillende locaties, worden ook tal van verschillende activiteiten aangeboden waaronder tuinieren, dierverzorging, huishoudelijke- en creatieve activiteiten. 

Groene dagbesteding in de stad zorgt er volgens de deelnemers van het onderzoek voor dat mensen met dementie betere sociale contacten hebben, beter gaan eten en fysiek geactiveerd worden. Daarbij geven zij aan waarde te hechten aan contact met de natuur en het van belang vinden dat de focus op het 'gewone' leven gewaarborgd blijft. Op deze manier kan groene dagbesteding dus op een positieve manier bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen met dementie. 

Groene dagbesteding heeft dus met name positieve effecten op dementerenden. Desondanks brengt het veel uitdagingen met zich mee. Zo zijn dementerenden en hun begeleiders lang niet altijd op de hoogte van het feit dat groene dagbesteding bestaat. Initiatiefnemers van groene dagbesteding wordt daarom opgedragen hun mogelijkheden beter kenbaar te maken en hun leerervaringen met toekomstige aanbieders te delen. Groene dagbesteding wordt gezien als een waardevolle aanvulling op de traditionele dagbesteding en sluit aan op gemeentelijk beleid op het gebied van langer thuis wonen en het creëren van een dementievriendelijke samenleving. 

Lees hier meer over de positieve effecten van groene dagbesteding. 

Deel dit artikel