Nieuws

Onderzoek: 'Minder zelfmoord in gemeente met veel groen'

Hoe groener, hoe gelukkiger. Uit een onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel en de Universiteit Utrecht blijkt dat inwoners van gemeenten met meer openbaar groen minder vaak zelfmoord plegen dan in plaatsen met weinig bomen, parken en gras.

De onderzoekers, die circa driehonderd gemeenten in Nederland onderzochten, geven aan een ‘significante relatie’ te hebben gevonden tussen groen en minder zelfmoord. Zij hielden hierbij rekening met kenmerken die mogelijk de kans op zelfmoord verhogen, zoals werkloosheid, sociaal-economische status en afstand tot gezondheidszorg. “De leefomgeving speelt mogelijk dus een rol in de aanleiding tot zelfdoding,” aldus het Nivel.


De voltallige resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift The Lancet Planetary Health.

Cruciale boodschap

Het aantal zelfmoorden stijgt in Nederland elk jaar gestaag. Vorig jaar lag het aantal suïcides op bijna 1.840. De resultaten van dit onderzoek gaan dus gepaard met een cruciale boodschap: stimuleer groen in de leefomgeving. Op elk vlak hebben we daar baat bij, zoals het IVN ook al aantoonde in de Factsheet Natuur & Gezondheid, dat diverse onderzoeksresultaten bundelt om de noodzakelijkheid van natuur aan te tonen.


In februari 2018 werd tevens geconcludeerd dat groenvoorzieningen en sociale cohesie gerelateerd zijn aan de mate van het geluk van de inwoners.

Deel dit artikel