Nieuws

Kinderen eten gezonder door schooltuin

Na een groeiseizoen tuinieren in een schooltuin herkennen kinderen meer gewassen en vinden ze groenten lekkerder. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en Adviesbureau Beleef en Weet.

Dat groen bij een school positieve effecten op kinderen heeft, is haast een open deur. Dat hetzelfde groen ook invloed heeft op de smaakbeleving van groenten voor kinderen, is nieuw.


Het onderzoek is in Nijmegen uitgevoerd onder 150 kinderen van 10 tot 12 jaar. De kinderen namen deel aan een schooltuinprogramma van zeventien lessen waarbij ze op voorhand een vragenlijst moesten invullen over het herkennen van gewassen, hun voorkeur voor groente en hun houding ten aanzien van tuinieren, koken en andere buitenactiviteiten. Dezelfde vragenlijst werd na afloop van het programma, en nog eens een jaar later, opnieuw door de deelnemers ingevuld. De resultaten zijn vergeleken met een controlegroep.


Wat bleek: de kennis van tien verschillende gewassen nam sterk toe. Ook wisten de kinderen beter aan te geven hoe lekker ze bepaalde groenten vonden en waar hun voorkeur naar uitging. Dit wordt gezien als een belangrijke factor voor kinderen om nieuwe groenten te proeven. De voorkeur was een jaar na het onderzoek nog steeds aanwezig. 


Het onderzoek is gepubliceerd op de website Food, Science and Nutrition en is 
hier te lezen.

Subsidie voor groene schoolpleinen

Het onderzoek kon niet op een beter moment komen. Diverse provincies geven subsidies uit aan scholen om hun schoolpleinen te vergroenen. Deze subsidie blijkt in Noord-Brabant al zeer succesvol te zijn.


Ook in Overijssel draaide deze methode uit op een groen schoolplein dat een positieve uitstraling op de buurt en andere scholen had. De montessorischool De Ontdekking in Deventer (zie bovenstaande foto) wist met provinciale subsidie het schoolplein te vergroenen. Het project maakte onderdeel uit van een overkoepelende Overijsselse prijsvraag in het kader van de ambitie om in 2025 alle Overijsselse schoolpleinen te vergroenen


Dus, waar wacht u op?

Deel dit artikel