Nieuws

Brabant krijgt meer subsidie voor groene schoolpleinen

Groene schoolpleinen zijn zo in trek in de provincie Noord-Brabant, dat het subsidieplafond wordt verhoogd. Het plafond wordt verhoogd tot 3,5 miljoen euro.

Deze 3,5 miljoen euro is goed voor 250 groene schoolpleinen, schrijft Groene Ruimte. Niet alleen wordt het subsidieplafond verhoogd, ook wordt de subsidietermijn verlengd tot december 2022. 


Begin dit jaar sloegen de provincie, waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten de handen ineen om zoveel mogelijk scholen enthousiast te maken voor groene schoolpleinen. De provincie legt 2,5 miljoen euro subsidie neer, de vier andere partijen komen samen tot een bedrag van een miljoen euro.

Groene schoolpleinen in bestuursakkoord

Veel gemeenten hebben in hun bestuursakkoorden extra financiële middelen opgenomen voor het vergroenen van schoolpleinen. Daarbij wordt een actieve rol van de scholen zelf verlangd. De verwachting is dat de subsidieaanvragen voorlopig nog aanhouden.

Deel dit artikel