Nieuws

Eerste EffectGesprek zoomt in op bewegen in het groen

Wat is er voor nodig om mensen met een lage gezondheidsverwachting in beweging te krijgen? Wij nodigen u van harte uit om mee te discussiëren over dit actuele thema dat groen en gezondheid verbindt tijdens ons allereerste EffectGesprek op donderdag 15 maart.

Met het Nationaal Preventie Akkoord in het verschiet gaan we tijdens ons eerste EffectGesprek in op de vraag ‘Hoe maak je het stedelijk gebied beweegvriendelijk voor mensen met een lage gezondheidsverwachting?’

U bent van harte uitgenodigd om mee te discussiëren over dit actuele thema dat groen en gezondheid verbindt. Meld u hier aan.

Wat is het EffectGesprek?

Het EffectGesprek is een inspiratiebijeenkomst waarin professionals uit verschillende sectoren leren van elkaars ervaringen, elkaar nieuwe mogelijkheden en vergezichten bieden en concrete oplossingen zoeken voor knelpunten uit de praktijk. De bijeenkomst van 15 maart gaat in op bewegen in stedelijk groen aan de hand van een concreet voorbeeld: natuur- en recreatiegebied de Groenzoom. BTL, die samen met Groenaannemingsbedrijf Punt de beheercombinatie vormt, heeft dit project als casus voor verdieping ingebracht. 

De Groenzoom

De Groenzoom is een stadsrandzone die zich uitstrekt tussen Berkel-Rodenrijs, Pijnacker en de wijk Zoetermeer-Rokkeveen. Het vormt de grote achtertuin van de laatste uitbreidingswijken in de stedelijke agglomeratie tussen Den Haag en Rotterdam. De contouren van het gebied zijn neergelegd en het beheer is gewaarborgd. Nu richt de aandacht zich op het verder stimuleren van het gebruik van de stadsrandzone voor een brede doelgroep, waaronder mensen die het risico lopen op blijvende gezondheidsklachten. Maar hoe doe je dat, want het is bij uitstek de groep mensen die niet uit zichzelf een recreatiegebied intrekt? 

  • Welke ingrepen in de fysieke ruimte zijn nodig om deze groep ertoe te bewegen om te bewegen?
  • Is het eigenlijk de rol van de ruimtelijk ontwerper om de leefstijl van mensen te beïnvloeden, of ligt hier meer een opdracht voor eerstelijnshulpverleners en welzijnswerkers? 
  • Wat hebben deze professionals nodig om een groene buitenruimte in te zetten in hun behandelprogramma?
  • Waar liggen kansen voor samenwerking en hoe concretiseer je die in gezamenlijke activiteiten?
  • Kan dit leiden tot maatregelen voor het Nationaal Preventie Akkoord?
Natuurgebied de Groenzoom
Foto: © Cor Noorman

Voor wie?

Het EffectGesprek is een inspiratiebijeenkomst waarin professionals leren van elkaars ervaringen, elkaar nieuwe mogelijkheden en vergezichten bieden en concrete oplossingen zoeken voor knelpunten. Bent u hovenier, groenvoorziener, tuin- en landschapsarchitect, stedenbouwkundige, eerstelijnshulpverlener, wandelcoach, gemeentelijk beleidsmedewerker, welzijnswerker of onderzoeker? Dan nodigen we u van harte uit deel te nemen aan het EffectGesprek op 15 maart 2018.


Mis het niet, meld u hier aan.


Programma en praktische informatie
  • 13:00 - 13:15: binnenkomst met koffie, thee en fris
  • 13:15 - 13:30: introductie door Wendy Bakker, co-hoofdredacteur GroenEffect
  • 13:30 - 14:00: presentatie casus De Groenzoom door BTL Nederland B.V.
  • 14:00 - 15:30: locatiebezoek De Groenzoom
  • 15:30 - 17:00: discussie aan de hand van stellingen
Locatie: congrescentrum 't Manneke, zaal De Korenbarg
Adres: Leeweg 33, Berkel en Rodenrijs (routebeschrijving)
Datum: 15 maart 2018 
Kosten deelname: € 95,-
Aanmelden: klik hier

Deel dit artikel