Nieuws

Werkwijzer Natuur maakt waarde van groen inzichtelijk

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een werkwijzer Natuur opgesteld die de daadwerkelijke waarde van de natuur in kaart brengt.

Deze wijzer vormt een actualisatie van en een aanvulling op eerdere documenten die dienden ter ondersteuning van MKBA's met natuureffecten. Minister Schouten van LNV verwacht dat de MKBA-werkwijzer Natuur bijdraagt de waarde van natuur voor de samenleving inzichtelijk te maken, schrijft Groene Ruimte. 


De werkwijzer is van toepassing op maatregelen in het kader van het natuurbeleid en eveneens op andere beleidsterreinen waar natuureffecten als neveneffecten optreden. Bij dat laatste type beleidsterreinen kan gedacht worden aan investeringen in de infrastructuur. Bij zulke maatregelen is net wat meer werk vereist. Dan moeten de effecten van ingrepen op ecosystemen en op biodiversiteit worden bepaald.

Dit is MKBA 

De focus ligt bij een MKBA met name op de veranderingen in welvaart en de gevolgen daarvan voor maatschappelijke functies die ecosystemen vervullen. De praktijk leert dat de welvaartseffecten van veranderingen in deze functies lang niet altijd in de MKBA worden meegenomen. De Werkwijzer Natuur moet hierin verbetering bieden. De Werkwijzer biedt een helder kader, een systematische werkwijze en draagt zo bij aan de verbetering van het besluitvormingsproces.

Veelzijdig en volledig

Het bijzondere aan deze Werkwijzer is dat niet alleen monetariseerbare welvaartseffecten worden behandeld, maar ook wordt benoemd hoe in MKBA's rekenschap kan worden gegeven van veranderingen in biodiversiteit, ook wanneer er onvoldoende kennis en/of data beschikbaar is om deze monetair te waarderen. 

Deel dit artikel