Nieuws

Kamerplanten zuiverend voor binnenruimte

De inzet van kamerplanten heeft een positief effect als het gaat om de zuivering in binnenruimten. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR in het kader van het project 'Plantkampioen luchtzuivering'.

Plantenleveranciers wensten een betere wetenschappelijke onderbouwing voor de luchtzuiverende kwaliteit van kamerplanten. Dat was de aanleiding voor het doen van onderzoek hiernaar. De onderzoekers hebben de focus gelegd op de organische stoffen formaldehyde en xyleen. De stoffen hebben twee verschillende eigenschappen: zo lost formaldehyde gemakkelijk in water op, terwijl xyleen juist niet gemakkelijk in water oplost. Er zijn drie planten als testmiddel gebruikt: Ficus, Spathiphyllum, Sansevieria en Cyperus.

Formaldehyde

In het onderzoeksrapport staat dat Ficus bovengronds het snelst formaldehyde opneemt, maar als je naar de pot kijkt, is Cyperus de plant die de lucht het snelst zuivert. Water blijkt een belangrijke rol te spelen bij de afname van de Formaldehyde concentratie. Een hogere luchtvochtigheid of de aanwezigheid van potgrond heeft voor een hogere opname van formaldehyde gezorgd.

Xyleen

Het lipofiele xyleen werd minder snel door de onderzochte planten opgenomen. Dit uitte zich als volgt: de planten namen het xyleen wel op, maar zodra de planten in schone lucht werden geplaatst, stootten ze het weer af. Voor de zuivering van de lucht bleek het veel meer van belang hoe de staat van het plantensubstraat en de pot met potgrond was. 

Er liggen dus meerdere dingen ten grondslag als het gaat om de mate van luchtzuivering door planten. 

Deel dit artikel