Nieuws

Populieren langs A6 vervangen door struweel

Eind 2018 gaat Rijkswaterstaat bijna 7000 populieren langs de snelweg A6 vervangen voor jonge populieren en struiken, struweel genoemd. De huidige populieren hebben hun beste tijd gehad.

Er is bewust gekozen om de populieren op dit moment te vangen, schrijft VGK op A6. Op deze manier worden er geen natuurlijke grondstoffen verspild. Het populierenhout wordt hergebruikt. De opbrengst die hiermee gewonnen wordt, financiert de herplanting. 


De populieren die gekapt worden zijn de bosopstanden, bestaande uit populieren langs de A6 tussen afslag Lelystad Noord en Lelystad. De bomen zijn onderverdeeld in percelen. In elk perceel staan drie tot zes rijen populieren, die parallel liggen aan de A6. Met uitzondering van de vier noordelijke deelgebieden, waarin recent bomen zijn geplant, zal in elk deel van de deelgebieden een aantal rijen geoogst worden. De 7000 bomen staan verdeeld over een oppervlakte van 35 hectare. 


Door sober en doelmatig groenbeheer wordt door Rijkswaterstaat normaal gesproken pas actie ondernomen indien een omgewaaide boom of tak de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Door de bestaande populieren te vervangen door een jonger en sterker soort, wordt een duurzamer beheerbeleid nagestreefd. 


Deel dit artikel