Nieuws

Wageningen University doet onderzoek naar groene werkplekken

Het is tegenwoordig haast een must: planten op je werkplek. Dat dit het binnenklimaat gezond maakt, is echter nooit glashard bewezen. Een proef op kantoren en in zorginstellingen vanuit Wageningen University & Research moet uitsluitsel geven.

“Groen buiten heeft een bewezen positief effect op het welbevinden van mensen,” laat projectleider Tia Hermans van Wageningen Environmental Research weten. “Maar mensen zijn maar weinig buiten. Ze zitten de meeste tijd binnen. En voor de effecten van groen op het binnenklimaat is maar weinig wetenschappelijke onderbouwing. Het beschikbare onderzoek is mager en de resultaten zijn deels tegenstrijdig.”

Werken we harder door groen?

Hermans voert het onderzoek uit in opdracht van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, in samenwerking met acht andere partners, waaronder Donkergroen en het IVN. De vraag die beantwoord moet worden, luidt: zorgen planten ervoor dat wij gezonder zijn en blijven en dat we harder werken?
“Wij onderzoeken de effecten van groen op het welbevinden van de mens, de luchtkwaliteit en de interactie tussen die twee. Met het uiteindelijke doel om terugverdienmodellen te ontwikkelen voor bedrijven. Wat krijgt een ondernemer voor investeringen in groen terug in de zin van minder ziekteverzuim, een hogere productie of een lager energieverbruik? Tuinbouwbedrijven kunnen met die kennis de markt op.”

De proeflocaties

De proef wordt op diverse locaties uitgevoerd. Zo zijn de kantoren van Marel Stork, Amsterdam Basel en nog zeven zorginstellingen verspreid over Nederland vergroend. Volgens Hermans was de zoektocht naar deelnemers al een sprekend voorbeeld van hoe uitdagend het vergroenen van een werkplek is. “Bedrijven vinden het te duur, te lastig, vinden planten niet mooi of houden niet van beestjes. Sommige willen zelfs eerst het verdienmodel zien, terwijl het daar juist om gaat!”


De WUR werd bij het leveren van planten aan de drie bedrijven en zeven zorginstellingen ondersteund door het Leidse bedrijf Fytagoras. Dit bedrijf rekent op basis van onder meer de afmetingen van de ruimte en de temperatuur uit hoeveel bladoppervlak nodig is voor een gewenste toename van de luchtvochtigheid. Dit leidt tot een uitgekiende selectie planten uit een assortiment van 85 soorten waarvan de effecten bekend zijn. De voorkeuren van de bedrijven van de proeflocaties hadden hier ook invloed op.

Metingen

De proef loopt momenteel. Gebruikers wordt gevraagd periodiek een enquête in te vullen over hun welbevinden, naast andere metingen van temperatuur, luchtvochtigheid, CO2-gehaltes en meer. Door een nulmeting en een controlekantoor zonder planten kunnen aan het eind van de proef vergelijkingen gemaakt worden.


Meer informatie leest u in het artikel van Roelof Kleis op Resource, de nieuwswebsite van de WUR.

Deel dit artikel