Nieuws

Natuurbeschermers ontvangen minder inkomsten

De baten van provinciale natuurorganisaties zijn tussen 2010 en 2016 flink gedaald. Waar de organisaties in 2010 nog 165 miljoen euro aan inkomsten binnenhaalden, is dit in 2016 teruggelopen tot 142 miljoen euro.

De grootste daling van inkomsten is terug te vinden onder het kopje 'subsidies'. In de periode van 2010-2016 liep dit bedrag terug van 115 miljoen euro naar 82 miljoen euro. Dit schrijft Groene Ruimte. De cijfers rondom de inkomsten zijn afkomstig van het CBS. Het bureau plaatste deze cijfers in het kader van de Week van het Landschap. 

Het CBS heeft van 20 organisaties de inkomsten en uitgaven onderzocht. Elke provincie beschikt over een terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie. De provincies Drenthe, Limburg, Gelderland, Flevoland, Friesland, Utrecht, Zeeland en Groningen hebben daarnaast ook een natuurbeschermer zonder terrein in eigen beheer. 

De subsidies die natuurorganisaties ontvangen, zijn voor het merendeel afkomstig van het Rijk en provincies en in mindere mate van de verschillende gemeenten. Het verlies aan inkomsten uit subsidies werd deels opgevangen door extra inkomsten uit contributies en giften, de postcodeloterij en andere inkomsten zoals projecten en beleggingen. In 2016 kwam vanuit deze bron 60 miljoen euro binnen, terwijl dit in 2010 nog 50 miljoen euro was. 

In de periode van 2010-2016 hebben de verschillende natuurorganisaties nauwelijks grond verkocht. 

Deel dit artikel