Nieuws

Groene daken zo goed mogelijk inzetten

Op de seminar ‘Groenblauwe daken voor een leefbare stad’ is de Facts en Values Groenblauwe Daken gepresenteerd. Hierin zijn de prestaties van multifunctionele daken zichtbaar gemaakt. Het doel hiervan is het beter en efficiënter inzetten van groene daken.

Een groen dak verkoelt en gaat twee keer zo lang mee, schrijft Groene Ruimte. Andere voordelen zijn bijvoorbeeld waterberging, biodiversiteit en extra buitengebruik ruimte. De opstellers van de factsheet hebben gebruik gemaakt van 30 wetenschappelijke bronnen.

Binnen het samenwerkingsverband Green Deal Groene Daken werken onder meer waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen aan een hoger maatschappelijk rendement van groene daken. Alle resultaten van het onderzoek staan beschreven in de factsheet ‘Facts and Values Groenblauwe Daken’.

Deel dit artikel