Raad van Advies

De hoofdredactie van GroenEffect werkt nauw samen met een Raad van Advies, een team van zes koplopers uit diverse hoeken van de sector die sturing geeft aan het platform. Hier maakt u kennis met de leden.
Augie Vissers

Projectleider en onderzoeker bij MediQuest en initiatiefnemer Beter in het Groen

Augie Vissers is als projectleider en onderzoeker ruim vijftien jaar werkzaam in de gezondheidszorg. Zij is opgeleid in de zorg- en natuursector (Erasmus Universiteit en Van Hall Larenstein) en is sinds 2013 actief in het samenbrengen van beide sectoren. Zo is zij initiatiefnemer van het breed gedragen initiatief Beter in het Groen. Met de Beter in het Groen-zoeker vinden inwoners en professionals in zorg en welzijn eenvoudig gezond aanbod in de eigen groene leefomgeving. Van wekelijkse wandelgroepen en buitensportlessen tot kindertherapie en re-integratie in het groen. GroenEffect helpt om meer bekendheid te geven dergelijke succesvolle initiatieven uit de praktijk, wat bijdraagt aan de gezamenlijke ambitie om meer mensen de gezonde waarde van natuur te laten ervaren.

Corrie Reijngoud

Oprichter Wandelcoach Nederland, initiatiefnemer Nationale WandelCoachDag en ontwikkelaar van TriA© methode

Mensen in contact brengen met de natuur is altijd al haar drive geweest. Als initiatiefneemster van de Nationale WandelCoachDag begon Corrie Reijngoud in 2010 al vakgenoten te enthousiasmeren voor de groene praktijkruimte. Vanuit Wandelcoach Nederland is ze op verschillende terreinen bezig om mensen de helende effecten van de natuur te laten ervaren. Corrie Reijngoud is een mensenmens en een natuurfreak, daarnaast opleider, trainer, coach en auteur. Ze is één van de eersten in Nederland die haar coachingssessies verplaatste naar een natuurlijke omgeving en al wandelend mensen begeleidde. In 2008 ontwikkelde zij de TriA©-methode, een effectieve verandertool. Deze realiseert in combinatie met de facetten van de natuur op een eenvoudige manier een gezonde en positieve leefstijl. Inspireren, delen en mensen ‘besmetten’ met het integreren van ‘groen’ in hun leven is een tweede natuur geworden. Met veel plezier verbind zij dan ook graag die kracht met het initiatief van GroenEffect.

Peter Lubbers

Landschapsarchitect en oprichter Buro Lubbers

Peter Lubbers richtte in 1993 Buro Lubbers op, een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het bureau vestigde definitief zijn naam met landschappelijke stedenbouw en stoere, poëtische inrichtingsplannen. Met zijn jarenlange ervaring en expertise is Peter Lubbers als geen ander in staat om door de schalen en disciplines heen te ontwerpen. Peter Lubbers is een inspirerende gesprekspartner die opdrachtgevers, stakeholders en gebruikers meeneemt in zijn verhaal. Naast ontwerper vervult hij regelmatig de rol van supervisor, die de regie voert op het totale plan van stedenbouw, architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. Peter studeerde landschapsarchitectuur aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam en vervulde diverse gastdocentschappen aan academies en universiteiten in binnen- en buitenland. Zijn werk is veelvuldig gepubliceerd in toonaangevende (inter)nationale overzichts¬werken en vakbladen. Daarnaast vielen zijn projecten regelmatig in de prijzen.

Jasperina Venema

Adviseur Van Helvoirt Groenprojecten en Nature Assisted Health Foundation (NAHF)

Jasperina Venema, aanvankelijk geschoold als jurist en advocaat, werkt inmiddels 25 jaar in het groene vak. Na een wending in haar loopbaan, een cursus tuinontwerpen en veel eigen scholing ging ze als ontwerper voor hoveniersbedrijven aan de slag. Ze werkte als adviseur op een plantencentrum, als manager groenvoorzieningen in de sociale werkvoorzieningen en sinds zes jaar als adviseur en bedrijfsleider bij Van Helvoirt Groenprojecten. Daar ontwikkelde ze haar passie voor betekenisvol groen.


Ze heeft samen met haar collega’s veel natuurlijke speelplekken gerealiseerd en het fascineert haar hoe anders kinderen daar spelen en hoe anders ze daar met elkaar omgaan. Al snel volgden ook de eerste belevingsgerichte tuinen voor mensen met dementie, een tuin voor mensen met burn-out, voor de afdelingen psychiatrie van instellingen en twee tuinen voor vrouwen en kinderen in de opvang.


Van Helvoirt ontwikkelt belevingsgericht groen, specifiek voor bepaalde doelgroepen. Het bedrijf werkt daarbij nauw samen met kennisinstellingen, onderzoekers, en met de opdrachtgever die vanuit de kennis van de doelgroep weet welke specifieke issues er spelen. Die kennis wordt gekoppeld aan de effecten die groen kan hebben. Op die manier ontstaat een groene leefomgeving die bijdraagt aan de kwaliteit van leven, het welzijn en de vitaliteit van mensen. Het zien van de effecten van groen op het welzijn van mensen is voor Jasperina Venema een enorme drijfveer. Ze wil hierover nog heel veel kennis delen, verder ontwikkelen en ervaring opdoen.

Sjerp de Vries

Omgevingspsycholoog en wetenschappelijk onderzoeker bij Wageningen University & Research (WUR)

Sjerp de Vries is als senior wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij Wageningen Environmental Research (Alterra). Hij doet als omgevingspsycholoog al meer dan tien jaar onderzoek naar de gezondheids- en welzijnseffecten van contact met natuur. Dit varieert van de relatie tussen groen in de woonomgeving en angststoornissen bij volwassenen tot het effect van het herinrichten van schoolpleinen op het welzijn van kinderen. Dit onderzoek voert hij veelal uit in samenwerking met onderzoekers uit de gezondheidssector (AMC Universiteit van Amsterdam, NIVEL, RIVM, Trimbos Instituut, Universiteit van Maastricht). Momenteel adviseert hij Europese divisie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op het gebied van de welzijnseffecten van groen in de stad.

Josine van den Bogaard

Beleidsadviseur ‘Leefomgeving en gezondheid’ bij gemeente Rotterdam / GGD Rotterdam Rijnmond en voorzitter landelijke vakgroep Milieu en gezondheid van GGD GHOR Nederland

Josine van den Bogaard is senior beleidsadviseur ‘Leefomgeving en gezondheid’ bij gemeente Rotterdam / GGD Rotterdam Rijnmond. Tevens coordineert zij het programma Omgevingswet voor het sociaal domein in gemeente Rotterdam. Zij is voorzitter van de landelijke vakgroep Milieu en gezondheid van GGD GHOR Nederland, waaronder de werkgroep ‘Groen, water en gezondheid’ functioneert. In haar vrije tijd is zij vrijwilliger bij Het Bewaarde Land Brabant, waarmee kinderen drie hele dagen de natuur in trekken.

Hans Dekker

Landschapsarchitect Ruimte en Gezondheid bij Hans Dekker Landschapsarchitectuur

Hans Dekker is opgeleid als landschapsarchitect aan de Landbouwhogeschool, nu WUR, in Wageningen. Hij heeft veel ervaring met landschappelijke opgaven, zoals water(veiligheid) van rivieren, en inrichtingsvraagstukken in stedelijk gebied. In beide typen vraagstukken moeten uiteenlopende belangen en domeinen gecombineerd worden vormgegeven. Ook heeft Hans tien jaar gewerkt als verpleegkundige. Zijn betrokkenheid bij mensen in de ‘leefwereld’ en de afstand die er is tot de overheid en de ‘systeemwereld’ heeft geleid tot een specifieke oriëntatie waarin hij zich toe legt op de rol van moderator van én ontwerper in interactieve planprocessen.


Hans is actief lid van de NVTL en verkent daar samen met collega landschapsarchitecten kansen en
mogelijkheden om de landschapsarchitectuur in te zetten voor een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving, in het bijzonder in de openbare ruimte. Recentelijk oriënteert hij zich op de mogelijkheid van het combineren van zijn ervaring als landschapsarchitect en verpleegkundige, onder andere door zich te richten op de vernieuwing van het preventiebeleid in de gezondheidszorg.

Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven

Magazine

Groen maakt gezond

Welkom bij GroenEffect

Meer informatie

Trending